Interagro Skog utvecklar och erbjuder produkter mot skogens mest betydande skadegörare; Rotticka, skadeinsekter och klövvilt. Sedan 2020 även plantgödning för ökad tillväxt och snabbare etablering

IAS-2_980x240

Jordbruksverkets nya krav på utbildning för användande av Rotstop S Gel

Stoppa rotröta

Skogens värsta skadegörare. Egentligen borde det finnas en lag som kräver stubbehandling vid slutavverkning. Nu är var femte stam angripen, en fördubbling i södra Sverige sedan 1970-talet.

Stoppa viltbetning

Viltet är en resurs i skogen. Genom att skydda plantor med viltavskräckningmedel är det möjligt att ha större populationer av klövvilt och samtidigt bedriva ett lönsamt skogsbruk.

Stoppa skadeinsekter

Snytbaggen lockas till färska hyggen och äter bark av nysatta plantor. Utan behandling dör upp till 80 % av alla plantor, det kostar svenskt skogsbruk cirka 500 miljoner, varje år. Granbarkborren ännu mer!

Marknadens mest kostnadseffektiva viltskydd

agroblen

PLANTGÖDNING

Agroblen fullgödselmedel – full effekt i minst två växtsäsonger

En intervju med Interagro Skog

Välkommen med synpunkter!

Interagro Skogs kunskap om bekämpning av rotröta, viltbetning och skadeinsekter har växt fram sedan starten för mer än 20 år sedan. Vår grundinställningen är att alltid sträva till att bli bättre. Vi är därför nyfikna och intresserade av alla konstruktiva förslag. Välkommen med dina synpunkter!

Rulla till toppen