Interagro Skog AB är ett företag som utvecklar och tillhandahåller produkter i syfte att minska skadorna från skogens mest betydande skadegörare; rotticka, snytbagge och klövvilt. Företaget har varit marknadsledande inom dessa segment sedan företaget startade för mer än 20 år sedan och vår ambition är att så förbli genom utveckling av nya och bättre produkter till skogsnäringen, såväl effekt- som hälso- och miljömässigt.
Vårt senaste tillskott på produktsidan är Agroblen – ett kapslat fullgödselmedel för ökad och snabbare tillväxt och som har full effekt i minst två växtsäsonger. Interagro Skog är sedan 2010 medlem i FSC.