Köpvillkor och leveransbestämmelser

Alla priser är exklusive moms och frakt.

Betalningsvillkor

Faktura, 15 dagar netto.

Frakt

Vi debiterar vanligtvis en fraktkostnad på 175 kr exkl moms på våra leveranser.
Avvikande fraktvilkor framgår av text under respektive produkt i webshoppen.

Leverans

Normalt skickas din order första arbetsdagen efter beställning.

Transport

Eventuell transportskada skall omgående anmälas till transportören.
Interagro Skog AB skall underrättas snarast, senast inom fem arbetsdagar.

Bruksanvisning

Produkten åtföljs alltid av bruksanvisning (separat eller på etiketten).

Reklamation

Interagro Skog AB åtar sig att svara för varans funktion. Detta gäller inte vid olyckshändelse, vanvård, onormal användning eller om du låtit bli att följa bruksanvisningen. Reklamation skall ske inom skälig tid, dock högst fem arbetsdagar efter upptäckt.

Outlöst leverans

Outlöst leverans av Rotstop tas, p.g.a. färskhetskravet, ej i retur och kommer att faktureras.
För övriga produkter som ej blivit utlösta debiteras porto/fraktkostnad.

Företagsuppgifter

Interagro Skog AB. Kastberga 658, 241 91 Eslöv.
Organisationsnummer: 556561-8203

Rulla till toppen