Beställ Rotstop – BillerudKorsnäs

*” anger obligatoriska fält

Rotstop för Dunksystem samt Droppen Mix: Rotstop, förp om 20×50 g (1kg). Ange mängden i kg.
Rotstop för Droppen Dos och Dos Direkt: Rotstop, förp om 5×200 g (1kg). Ange mängden i kg.
Extra färgtabletter till 50 grams förpackningar. Normal åtgång 1 burk/kg Rotstop. Ange antal burkar.
Extra flytande färg till 200 grams förpackningar. Normal åtgång 5 flaskor/kg Rotstop. Ange antal flaskor.

Skördarförare

Fr o m den 1 maj 2022 kräver Kemikalieinspektionen att den som använder Rotstop S Gel måste ha genomfört Jordbruksverkets e-utbildning ”Behandling av stubbar mot rotröta”. Erhållet utbildningscertifikat är personligt och ger rätt att hantera och använda klass 2L produkter vid stubbehandling. För att Interagro Skog AB ska kunna sälja/leverera produkt till er så behöver vi namn och personnummer på den skördarförare, med godkänd utbildning, som kommer att hantera produkten.

Mottagare

Adress
E-post

Faktureringsadress

Observera att beställningar inte fungerar med äldre versioner av webbläsare/browser, som t ex Explorer eller Windows XP. Vi rekommenderar därför, inte minst av säkerhetsskäl och funktionalitet, en uppdatering till senare versioner av t ex Microsoft Chromium Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox.

Beställ Rotstop – Holmen Skog

*” anger obligatoriska fält

Rotstop för Dunksystem samt Droppen Mix: Rotstop, förp om 20×50 g (1kg). Ange mängden i kg.
Rotstop för Droppen Dos och Dos Direkt: Rotstop, förp om 5×200 g (1kg). Ange mängden i kg.
Extra färgtabletter till 50 grams förpackningar. Normal åtgång 1 burk/kg Rotstop. Ange antal burkar.
Extra flytande färg till 200 grams förpackningar. Normal åtgång 5 flaskor/kg Rotstop. Ange antal flaskor.

Skördarförare

Fr o m den 1 maj 2022 kräver Kemikalieinspektionen att den som använder Rotstop S Gel måste ha genomfört Jordbruksverkets e-utbildning ”Behandling av stubbar mot rotröta”. Erhållet utbildningscertifikat är personligt och ger rätt att hantera och använda klass 2L produkter vid stubbehandling. För att Interagro Skog AB ska kunna sälja/leverera produkt till er så behöver vi namn och personnummer på den skördarförare, med godkänd utbildning, som kommer att hantera produkten.

Mottagare

Adress
E-post

Faktureringsadress

Distrikt*
Avverkningsform*
Observera att beställningar inte fungerar med äldre versioner av webbläsare/browser, som t ex Explorer eller Windows XP. Vi rekommenderar därför, inte minst av säkerhetsskäl och funktionalitet, en uppdatering till senare versioner av t ex Microsoft Chromium Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox.

Beställ Rotstop – Mellanskog

*” anger obligatoriska fält

Rotstop för Dunksystem samt Droppen Mix: Rotstop, förp om 20×50 g (1kg). Ange mängden i kg.
Rotstop för Droppen Dos och Dos Direkt: Rotstop, förp om 5×200 g (1kg). Ange mängden i kg.
Extra färgtabletter till 50 grams förpackningar. Normal åtgång 1 burk/kg Rotstop. Ange antal burkar.
Extra flytande färg till 200 grams förpackningar. Normal åtgång 5 flaskor/kg Rotstop. Ange antal flaskor.

Skördarförare

Fr o m den 1 maj 2022 kräver Kemikalieinspektionen att den som använder Rotstop S Gel måste ha genomfört Jordbruksverkets e-utbildning ”Behandling av stubbar mot rotröta”. Erhållet utbildningscertifikat är personligt och ger rätt att hantera och använda klass 2L produkter vid stubbehandling. För att Interagro Skog AB ska kunna sälja/leverera produkt till er så behöver vi namn och personnummer på den skördarförare, med godkänd utbildning, som kommer att hantera produkten.

Mottagare

Adress
E-post

Faktureringsadress

Observera att beställningar inte fungerar med äldre versioner av webbläsare/browser, som t ex Explorer eller Windows XP. Vi rekommenderar därför, inte minst av säkerhetsskäl och funktionalitet, en uppdatering till senare versioner av t ex Microsoft Chromium Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox.

Beställ Rotstop – Skogssällskapet

*” anger obligatoriska fält

Rotstop för Dunksystem samt Droppen Mix: Rotstop, förp om 20×50 g (1kg). Ange mängden i kg.
Rotstop för Droppen Dos och Dos Direkt: Rotstop, förp om 5×200 g (1kg). Ange mängden i kg.
Extra färgtabletter till 50 grams förpackningar. Normal åtgång 1 burk/kg Rotstop. Ange antal burkar.
Extra flytande färg till 200 grams förpackningar. Normal åtgång 5 flaskor/kg Rotstop. Ange antal flaskor.

Skördarförare

Fr o m den 1 maj 2022 kräver Kemikalieinspektionen att den som använder Rotstop S Gel måste ha genomfört Jordbruksverkets e-utbildning ”Behandling av stubbar mot rotröta”. Erhållet utbildningscertifikat är personligt och ger rätt att hantera och använda klass 2L produkter vid stubbehandling. För att Interagro Skog AB ska kunna sälja/leverera produkt till er så behöver vi namn och personnummer på den skördarförare, med godkänd utbildning, som kommer att hantera produkten.

Mottagare

Adress
E-post

Faktureringsadress

MO*

Observera att beställningar inte fungerar med äldre versioner av webbläsare/browser, som t ex Explorer eller Windows XP. Vi rekommenderar därför, inte minst av säkerhetsskäl och funktionalitet, en uppdatering till senare versioner av t ex Microsoft Chromium Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox.

Beställ Rotstop – Södra Skog

*” anger obligatoriska fält

Rotstop för Dunksystem samt Droppen Mix: Rotstop, förp om 20×50 g (1kg). Ange mängden i kg.
Rotstop för Droppen Dos och Dos Direkt: Rotstop, förp om 5×200 g (1kg). Ange mängden i kg.
Extra färgtabletter till 50 grams förpackningar. Normal åtgång 1 burk/kg Rotstop. Ange antal burkar.
Extra flytande färg till 200 grams förpackningar. Normal åtgång 5 flaskor/kg Rotstop. Ange antal flaskor.

Skördarförare

Fr o m den 1 maj 2022 kräver Kemikalieinspektionen att den som använder Rotstop S Gel måste ha genomfört Jordbruksverkets e-utbildning ”Behandling av stubbar mot rotröta”. Erhållet utbildningscertifikat är personligt och ger rätt att hantera och använda klass 2L produkter vid stubbehandling. För att Interagro Skog AB ska kunna sälja/leverera produkt till er så behöver vi namn och personnummer på den skördarförare, med godkänd utbildning, som kommer att hantera produkten.

Mottagare

Adress
E-post

Faktureringsadress

Observera att beställningar inte fungerar med äldre versioner av webbläsare/browser, som t ex Explorer eller Windows XP. Vi rekommenderar därför, inte minst av säkerhetsskäl och funktionalitet, en uppdatering till senare versioner av t ex Microsoft Chromium Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox.

Beställ Rotstop – Stora Enso Skog AB

*” anger obligatoriska fält

Rotstop för Dunksystem samt Droppen Mix: Rotstop, förp om 20×50 g (1kg). Ange mängden i kg.
Rotstop för Droppen Dos och Dos Direkt: Rotstop, förp om 5×200 g (1kg). Ange mängden i kg.
Extra färgtabletter till 50 grams förpackningar. Normal åtgång 1 burk/kg Rotstop. Ange antal burkar.
Extra flytande färg till 200 grams förpackningar. Normal åtgång 5 flaskor/kg Rotstop. Ange antal flaskor.

Skördarförare

Fr o m den 1 maj 2022 kräver Kemikalieinspektionen att den som använder Rotstop S Gel måste ha genomfört Jordbruksverkets e-utbildning ”Behandling av stubbar mot rotröta”. Erhållet utbildningscertifikat är personligt och ger rätt att hantera och använda klass 2L produkter vid stubbehandling. För att Interagro Skog AB ska kunna sälja/leverera produkt till er så behöver vi namn och personnummer på den skördarförare, med godkänd utbildning, som kommer att hantera produkten.

Mottagare

Adress
E-post

Faktureringsadress

Distrikt*
Observera att beställningar inte fungerar med äldre versioner av webbläsare/browser, som t ex Explorer eller Windows XP. Vi rekommenderar därför, inte minst av säkerhetsskäl och funktionalitet, en uppdatering till senare versioner av t ex Microsoft Chromium Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox.

Beställ Rotstop – Sveaskog

*” anger obligatoriska fält

Rotstop för Dunksystem samt Droppen Mix: Rotstop, förp om 20×50 g (1kg). Ange mängden i kg.
Rotstop för Droppen Dos och Dos Direkt: Rotstop, förp om 5×200 g (1kg). Ange mängden i kg.
Extra färgtabletter till 50 grams förpackningar. Normal åtgång 1 burk/kg Rotstop. Ange antal burkar.
Extra flytande färg till 200 grams förpackningar. Normal åtgång 5 flaskor/kg Rotstop. Ange antal flaskor.

Skördarförare

Fr o m den 1 maj 2022 kräver Kemikalieinspektionen att den som använder Rotstop S Gel måste ha genomfört Jordbruksverkets e-utbildning ”Behandling av stubbar mot rotröta”. Erhållet utbildningscertifikat är personligt och ger rätt att hantera och använda klass 2L produkter vid stubbehandling. För att Interagro Skog AB ska kunna sälja/leverera produkt till er så behöver vi namn och personnummer på den skördarförare, med godkänd utbildning, som kommer att hantera produkten.

Mottagare

Adress
E-post

Faktureringsadress

Ange 4 siffror!
Observera att beställningar inte fungerar med äldre versioner av webbläsare/browser, som t ex Explorer eller Windows XP. Vi rekommenderar därför, inte minst av säkerhetsskäl och funktionalitet, en uppdatering till senare versioner av t ex Microsoft Chromium Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox.

Beställ Rotstop – Sydved

*” anger obligatoriska fält

Rotstop för Dunksystem samt Droppen Mix: Rotstop, förp om 20×50 g (1kg). Ange mängden i kg.
Rotstop för Droppen Dos och Dos Direkt: Rotstop, förp om 5×200 g (1kg). Ange mängden i kg.
Extra färgtabletter till 50 grams förpackningar. Normal åtgång 1 burk/kg Rotstop. Ange antal burkar.
Extra flytande färg till 200 grams förpackningar. Normal åtgång 5 flaskor/kg Rotstop. Ange antal flaskor.

Skördarförare

Fr o m den 1 maj 2022 kräver Kemikalieinspektionen att den som använder Rotstop S Gel måste ha genomfört Jordbruksverkets e-utbildning ”Behandling av stubbar mot rotröta”. Erhållet utbildningscertifikat är personligt och ger rätt att hantera och använda klass 2L produkter vid stubbehandling. För att Interagro Skog AB ska kunna sälja/leverera produkt till er så behöver vi namn och personnummer på den skördarförare, med godkänd utbildning, som kommer att hantera produkten.

Mottagare

Adress
E-post

Faktureringsadress

Område*
Observera att beställningar inte fungerar med äldre versioner av webbläsare/browser, som t ex Explorer eller Windows XP. Vi rekommenderar därför, inte minst av säkerhetsskäl och funktionalitet, en uppdatering till senare versioner av t ex Microsoft Chromium Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox.

Beställ Rotstop

*” anger obligatoriska fält

Rotstop för Dunksystem samt Droppen Mix: Rotstop, förp om 20×50 g (1kg). Ange mängden i kg.
Rotstop för Droppen Dos och Dos Direkt: Rotstop, förp om 5×200 g (1kg). Ange mängden i kg.
Extra färgtabletter till 50 grams förpackningar. Normal åtgång 1 burk/kg Rotstop. Ange antal burkar.
Extra flytande färg till 200 grams förpackningar. Normal åtgång 5 flaskor/kg Rotstop. Ange antal flaskor.

Skördarförare

Fr o m den 1 maj 2022 kräver Kemikalieinspektionen att den som använder Rotstop S Gel måste ha genomfört Jordbruksverkets e-utbildning ”Behandling av stubbar mot rotröta”. Erhållet utbildningscertifikat är personligt och ger rätt att hantera och använda klass 2L produkter vid stubbehandling. För att Interagro Skog AB ska kunna sälja/leverera produkt till er så behöver vi namn och personnummer på den skördarförare, med godkänd utbildning, som kommer att hantera produkten.

Mottagare

Om annat än beställarens namn
Adress
E-post

Faktureringsadress, om annan än ovan

Adress
Hur vill du ha fakturan?*
Observera att beställningar inte fungerar med äldre versioner av webbläsare/browser, som t ex Explorer eller Windows XP. Vi rekommenderar därför, inte minst av säkerhetsskäl och funktionalitet, en uppdatering till senare versioner av t ex Microsoft Chromium Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Namn*
E-post*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rulla till toppen