Beräkna skadorna

Beräkna den förväntade mängden rotrötskadade granar.

Räkna med rotröta är ett kalkylverktyg, framtaget av Skogforsk, som dels beräknar den förväntade mängden rotrötskadade granar i ett bestånd samt dels hjälper dig att beräkna rötfrekvensen efter inventering.

Klicka och beräkna

Rulla till toppen