bla-stubbe

Stubbehandling

Maskinell stubbehandling – beredning av Rotstop.

Grön, blå eller röd…
Den ena skördaren är inte den andra lik gällande stubbhandlingssystem, dess placering och storlek på tankarna.

Det finns idag 3 typer av system:

 • Dunksystemet, där blandning sker direkt i dunk.
 • Droppen Mix där blandning sker i en mindre koncentratsbehållare.
 • Droppen Dos, där blandning sker automatiskt.

Rotstop S Gel finns idag i 50 resp 200 grams förpackning. Till Dunksystemet samt Droppen Mix rekommenderas 50 grams förpackning och för Droppen Dos ska 200 grams förpackningen användas.

Instruktion för blandning av Rotstop

”Dunksystemet”

 1. Ta fram 50 gramsflaskan för upptining kvällen innan den ska användas.
 2. Skaka flaskan tills lösningen är klumpfri.
 3. Häll i halva innehållet i flaskan i 25 liter vatten.
 4. Tillsätt 1 st färgtablett per 25 liter vatten och vänta ca 10 min tills hela tabletten är löst i dunken, detta för att undvika att störningar i driften.

”Droppen Mix”

 1. Ta fram 50 gramsflaskan för upptining kvällen innan den ska användas.
 2. Skaka flaskan tills lösningen är klumpfri.
 3. Blanda 50 gram Rotstop i koncentrattanken i 8 liter vatten. Är koncentrattanken mindre än 8 liter blandar man halva flaskan i 4 liter vatten. Blanda aldrig mer än 1 flaska åt gången.
 4. Häll i 2 färgtabletter per 8 liter vatten i koncentrat tanken och vänta ca 10 min tills tabletterna är helt i lösning.

OBS! Koncentrattankens storlek varierar från 5 liter på en Rottne till närmre 20 liter på en Valmet. Hur mycket rymmer din?
droppen-dos2

”Droppen Dos”

 1. Ta fram 200 gramsflaskan för upptining kvällen innan den ska användas.
 2. Skaka flaskan tills innehållet är klumpfri.
 3. Tillsätt den flytande färgen i flaskan och skaka igen.
 4. Skruva fast flaskan i hållaren.

Borrning av hålsvärd

borrasvard

Rotstop kan appliceras på stubben med hjälp av antingen dysa eller hålsvärd som är vanligast.När man borrar eller stansar hålen i hålsvärden finns det några saker att tänka på!

Borra få hål i svärdet och gör hålen där stockcentrum ligger!

Vid gallring räcker det ofta med endast 3-4 hål. Få hål ger ett högt tryck och ger därför också en bra täckning. Många hål gör att trycket sjunker och vätskan flödar i de första hålen medans det knappt kommer något alls ur de längst ut på svärdet. Resultatet blir en dålig täckning på stubben och därefter ganska snart igensatta hål, pga alltför lågt tryck.

Tätare mellan hålen ju längre ut på svärdet man kommer!

När det avverkas grova träd så krävs det fler hål än vid avverkning av klena. Under kaptiden rör sig spetsen av svärdet ca 5 ggr fortare än svärdfästet. Det betyder också att man måste ha tätare mellan hålen ju längre ut på svärdet man kommer för att uppnå god täckning. Glest mellan hålen vid svärdbasen och därefter tätare och tätare.

Använd så liten borr som möjligt, rekommenderad diameter är 1,3 mm.

Små hål ger högre tryck och i förlängningen bättre täckning och mindre problem såsom igensatta hål mm.

Frostskydda systemet

Under några veckor vår och höst är risken för nattfrost stor. Samtidigt är temperaturen dagtid över 5° C vilket betyder att det bör stubbehandlas. Frosten ställer till problem då ett oskyddat system riskerar att frostsprängas och resultatet blir ett läckande system, som fungerar dåligt och i slutändan inköp av ny pump. Det är nämligen pumpen som bör skyddas. Inte i första hand vattentanken eller koncentrattanken.

Lösningen heter propylenglykol och går att få tag på hos närmsta bensinhandlare. Blanda propylenglykol i koncentratdunken, eller i pumpen direkt, och sug in i pumpen. Pumpen är då skyddad mot frostsprängning.
Pergamentsvampsporerna i koncentrattanken klarar en koncentration upp till 10 % av propylenglykol. Överdosera inte, då kan sporerna ta skada.

Använd ej heller aldrig spolarvätska tillsammans med brukslösning av Rotstop.

Spolarvätska dödar pergamentsvampssporerna. Spolarvätska går dock att använda om man endast suger in det i pumpen och på morgonen därefter sköljer igenom systemet innan man börjar stubbehandlingen.

Tryck, fördröjning och efterspridning

Den faktor som påverkar vätskeförbrukningen mest är inställningen av trycket. Ett rätt inställt tryck, fördröjning och efterspridning kombinerat med rätt borrning av svärdet, ger både en bra täckning av stubben och en låg vätskeförbrukning. Möjligheten att ställa in dessa variabler finns på alla maskiner, däremot skiljer det sig mycket var man hittar inställningarna mellan olika märken. För märkesspecifik inställning: Klicka här för att komma till Bohult Maskin

Droppens styrenhet

 För att få optimalt tryck gör så här:

 • Ställ trycket på max, fördröjningen på 1 och efterspridningen på 1.
 • Om stubben är täckt till 100 % så minskar du succesivt trycket tills det tenderar att bli ränder på stubben, vilket då betyder att trycket är för lågt. Öka därefter trycket igen tills ränderna försvinner. Då är trycket optimalt och vätskeförbrukning minimal.
 • Gör samma sak med fördröjningen respektive efterspridningen.

Täckningsgrad

Effekten av Rotstop är vid korrekt behandling likvärdig med en vinteravverkning. För att få denna effekt krävs det dock att stubben har en tillräcklig täckningsgrad. Kravet är att minst 85 % av stubbytan skall vara täckt med Rotstop för att resultatet ska bli bra.

Vid täckning av 85 % eller mer konkurrerar pergamentsvampen effektivt ut rottickan, är täckningsgraden lägre minskar effekten av behandling snabbt. Sikta därför alltid mot full täckning på stubben, då riskerar du aldrig att få ett dåligt resultat! Ett enkelt sätt att kontrollera hur behandlingen blivit är att använda vår täckningsgradsbricka, se bild. 


Rulla till toppen