snytbaggen har gnagt på en ungplanta

Biologi om snytbaggen

”Snytbaggen lockas till färska hyggen och äter bark av nysatta plantor. I södra Sverige dör upp till 80 % av alla plantor om de inte behandlas. Snytbaggen kostar svenskt skogsbruk ca 500 miljoner, varje år.”

Fakta snytbaggen
Snytbaggen är en insekt som i huvudsak lever av bark från unga barrträdsplantor. Den dras till färska hyggen där doften av nyavverkade stubbar är det som styr färden. Skärmträd, markberedning samt behandlade plantor är effektiva åtgärder mot angrepp på barrplantor. Generationstiden i södra och mellan Sverige är vanligtvis 2 år och i norra Sverige 3-4 år.

Snytbaggen söker sig till färska hyggen
Snytbaggen svärmar i maj-juni när temperaturen överstiger 18° C. Snytbaggen har förmågan att flyga flera mil om det krävs för att hitta det den söker – färska hyggen!
Det är dofterna från nyavverkade stubbar och avverkningsrester som styr färden. Omedelbart efter landning lägger snytbaggen ägg, mestadels i de stubbar som står kvar men äggen kan även läggas direkt i jorden. Efter flera larvstadier och förpuppning kläcks den färdiga snytbaggen på sensommaren år 2 (efter avverkning). En del av snytbaggarna som kläcks kryper upp ovan jord, en del ligger kvar tills nästa vår då de kryper fram.

•     Ett hygge kan producera ca 100 000 färdiga snytbaggar/ha.
•     Snytbaggen äter normalt ca 20 mm2 bark per dag!
•     80 % av alla plantor riskeras att dödas om de inte behandlas.

Bilden här under visar livscykeln där man urskiljer 3 större gnagperioder
Vi vill här på ett enkelt sätt beskriva händelseförloppet. Den gulfärgade kurvan visar gnagtrycket.
Kontakta oss gärna för en mer utförlig presentation.

1. Våren år 0: föräldrardjuren svärmar, flyger in, lägger ägg och äter på nysatta plantor.
2. Sensommar/höst år 1: föräldrardjur + nykläckta snytbaggar åsamkar betydande skador.
3. Våren år 2: nykläckta och övervintrande djur gör ett gnag innan de lämnar hygget på jakt efter ett nytt.

Klicka här för att bläddra i vår broschyr om Imprid Skog

 

 

 

Klicka här för att bläddra i vår broschyr om Woodcoat.

 

 

 

snytbaggeKlicka här för att bläddra i vår broschyr om Forester.

 

 

 

flexcoatKlicka här för att bläddra i vår broschyr om Flexcoat.

 

Rulla till toppen