Våra produkter

Woodcoat

Mekaniskt skydd mot Snytbagge.
Woodcoat är ett mekaniskt och miljövänligt snytbaggeskydd som får användas inom både FSC och PEFC. Produkten består av kiselmjöl och bindemedel. Den är sprutbar i såväl plantskola som i fält. Woodcoat behöver ej värmas före applicering och är mycket skonsam mot plantorna jämfört med många andra mekaniska skydd, (SLU, Asa).

Woodcoat som ett nytt medel är det mest kostnadseffektiva, alternativa snytbaggeskyddet på marknaden.
Det har de senaste åren funnits ett ökande behov av ett nytt smidigt, effektivt och prisvärt mekaniskt skydd för framförallt barrotsplantor i Sverige. Vi på Interagro Skog har testat många varianter av snytbaggeskydd med olika grad av framgång. Dock har vi inte hittat något medel som klarat samtliga våra krav, förrän nu – Woodcoat!

Woodcoat bildar en tunn skyddshinna vilken hindrar snytbaggen från att äta sig igenom barken och skada plantans kambium. När sedan plantan växer krackelerar produkten. Vid rätt applicering, dvs ett tunt lager, bildas ett stort antal mycket små sprickor istället för få och stora. Detta ger då ett fortsatt bra skydd även andra säsongen. Produkten kan användas på både barrot och täckrot. Woodcoat är testad på ett flertal plantskolor både i Sverige och i övriga Europa. Woodcoat ger rätt applicerad ett tvåårigt skydd mot Snytbagge och är utan tvekan det mest kostnadseffektiva, alternativa snytbaggeskyddet på marknaden.

Effekt- och användarmanual.
Woodcoat är testad vid flera officiella försök på SLU Asa och SLU Ultuna, där både barrot och täckrot ingick i försöken. Resultaten påvisar ett effektivt skydd mot Snytbagge, både år ett och två. Den höga skyddseffekten kombinerat med att produkten är mycket skonsam mot plantorna har generellt gett en mycket hög total överlevnad.

[lightbox link=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2017/05/wc-tabeller.png” thumb=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2017/05/wc-tabeller.png” width=”700″ align=”none” title=”wc-tabeller” frame=”true” icon=”image”]
Tabell 1:
Andel överlevande barrotsplantor efter en säsong i omarkberedd mark, (SLU Asa).
Tabell 2:
Andel överlevande barrotsplantor efter en resp två säsonger i omarkberedd mark, (SLU Asa).

Hantering och fältbehandling.
Woodcoat skall spädas med ca 15% vatten innan behandling. För efterbehandling i fält så bör man använda en ryggspruta med membranpump, t. ex. Solo 475. Rekommenderat munstycke är 6503, helst i plast eller motsvarande. Dubbelt munstycke, som sprutar från två håll samtidigt, är att föredra för bäst behandlingsresultat. Applicering görs på de nedre 15-20 cm av plantan.
Woodcoat är vattenlöslig och bör därför inte sprutas vid risk för regn närmsta timmen efter behandling. Då produkten torkat är den dock vattenbeständig.
Åtgång vid efterbehandling är ca 7-10 ml/planta. 1 liter räcker till ca 100-140 plantor. Vid central behandling i plantskola är åtgången ca 3-5 ml för täckrot och ca 7 ml för barrot.
Woodcoat levereras i 4 resp 200 liters förpackningar.

Imprid Skog

Insektsmedel mot snytbagge med mycket god effekt. Imprid Skog är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar. Medlet verkar framför allt som maggift men har även kontaktverkan. Den verksamma beståndsdelen, acetamiprid, tillhör gruppen neonikotinoider och påverkar insekternas centrala nervsystem.

Imprid Skog är tillåten att använda i FSC certifierad skog efter beviljad dispens.
–Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
–Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Väderförhållanden
Imprid Skog är regnfast två timmar efter behandling. Effekten av en behandling är inte temperaturberoende, så länge det är plusgrader.

Vattenlösligt granulat
Imprid Skog är formulerad som ett helt dammfritt granulat och är mycket lättlösligt i vatten. 
Imprid Skog är klassad i bekämpningsmedelsklass 2L, vilket betyder att det krävs godkänd utbildning för att få använda produkten. Skogsstyrelsen anordnar varje år en endagsutbildning som ger behörighet för behandling mot snytbagge. Rekommenderad dos av Imprid Skog är 2,5 % (viktsprocent) i vatten.

Förpackning: 2 kg

Åtgång och utrustning

Fältbehandling: Det räcker med en vanlig ryggspruta. Vi rekommenderar följande munstycken:
Uni Jet 4002 eller motsvarande.
För att få tillräcklig täckning på plantan krävs det ca 4 ml bruksvätska per planta. Då räcker 10 liter bruksvätska till ca 2 500 st plantor vid efterbehandling i fält.
 En förpackning, 2 kg Imprid Skog, räcker till behandling av 20 000 st plantor.
I plantskola: Vid behandling av täckrot är åtgången ca 1,5.-3 ml bruksvätska per planta. Vid doppning av barrot är åtgången ca 8-10 ml bruksvätska per planta.

[lightbox link=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/slu-asa-impridskog.png” thumb=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/slu-asa-impridskog.png” width=”700″ align=”none” title=”slu-asa-impridskog” frame=”true” icon=”image”]

Forester

Den aktiva substansen cypermetrin finns sedan många år i ett stort antal produkter för användning mot skadeinsekter inom skogsbruk, lantbruk, trädgårdsodling och bostäder samt på nötkreatur, får, mink och andra djur.

Cypermetrin är väl beprövat.
Har prövats i många länder inklusive Sverige och visat sig ha minst samma goda effekt som permetrin. Vidhäftningsförmåga och långtidsverkan är också samma som med permetrin.

Liten mängd – stor effekt.
Forester används med bara cirka 40% av aktiv substans jämfört med permetrin. Det gäller såväl central behandling i plantskola som vid behandling på plantor i skogen.
Produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen och säker att arbeta med.
Följ säkerhetsföreskrifterna.

Vid fältbehandling räcker det med vanlig ryggspruta. Använd spaltspridare med smalt munstycke. Spruta mot rothalsen och de nedre delarna av plantan. Rekommenderad koncentration är 3-5% Forester. 1 liter räcker till ca 6 000 plantor.
Vid central behandling är den rekommenderade koncentrationen  3-5% Forester. Exempel: 10 liter Forester blandas med 250 liter vatten vilket då ger en 4% koncentration av brukslösning. Plantornas storlek, behandlingssätt och noggrannheten vid applikationen avgör åtgången.

Skydda obarkat timmer. Forester är också godkänt för att  skydda obarkat timmer mot insektsangrepp. Timmervältorna behandlas på upplagsplatsen.
Rekommenderad dos är 0,7 liter Forester/100 liter vatten. 100 liter vätska räcker till ca 100 m3 timmer. Stora vältor – fler m3/100 liter. Små vältor – färre m3/100 liter.

Flexcoat

[lightbox link=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/flexcoat-skador.jpg” thumb=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/flexcoat-skador.jpg” width=”620″ align=”none” title=”flexcoat-skador” frame=”true” icon=”image”]

Produktfakta: Flexcoat är en stärkelseprodukt som utvinns från en europeisk bönväxt. Flexcoat bildar, när den sprutas på plantor, en mycket tunn hinna som lägger sig utanpå barken. Denna hinna kan växa med plantan och expandera utan att spricka. I torrt tillstånd har kan hinnan expandera 15-20 %, därefter behöver den regn för att kunna expandera lika mycket till osv. För att fungera som snytbaggeskydd måste Flexcoat blandas med en insekticid t ex Forester, Hylobi Forest eller Merit Forest. Flexcoat finns i förpackningsstorlekarna
5 och 25 liter.

Funktion: Flexcoat når snytbaggen innan snytbaggen når plantan! Vid konventionellt behandlade plantor tas insekticiden mer eller mindre upp av plantan. För att preparatet ska verka måste då snytbaggen göra ett gnag på plantans bark och kambium. Är snytbaggestrycket högt riskerar man stora skador och avgångar trots behandling. Flexcoat fungerar på ett annat sätt. Flexcoat når istället snytbaggen innan den når plantan! Den tunna hinnan som ligger utanpå plantan innehåller en betydligt högre koncentration av insekticid jämfört med konventionellt behandlade plantor- och detta trots att man inte använt mer insekticid! Snytbaggen får i sig tillräcklig dos redan när den gör sitt gnag i Flexcoathinnan- den behöver alltså inte skada plantan för att få i sig insekticiden.

asa-flexEffekt och Miljö: Flexcoat minskar nedbrytning, avdunstning och avtvättning, detta gör att Flexcoatbehandlade plantor har 10 ggr mer insekticid efter en säsong jämfört med vanligt behandlade plantor, trots att samma mängd insekticid använts. Denna högre koncentration genererar betydligt mindre skador år 1, men gör även att skyddet fungerar nästa säsong- effekten är fullt jämförbar med en ny konventionell behandling.

Blandningsmanual Flexcoat: Av total mängd bruksvätska ska 25 % utgöras av Flexcoat. Resterande del ska vara vatten och insekticid. Rekommenderad  inblandning är följande: Forester 4%, Hylobi Forest 2% samt Merit Forest 1,4 %. Det som behövs vid beredning av bruksvätska är: Större blandningskärl, tillgång till ljummet/varmt vatten samt borrmaskin med ”färgomrörare”.

Gör så här: Tillredning av 20 liter bruksvätska med Forester (4 %) + Flexcoat,  räcker till ca 4 000 plantor vid efterbehandling.
• Häll 5 liter Flexcoat i ett blandningskärl.
• Tillsätt 14,2 liter ljummet/varmt vatten.
• Blanda Flexcoaten och vattnet med hjälp av färgomröraren. Blanda tills lösningen är homogen, dvs att inga klumpar finns kvar.
• Tillsätt 0,8 liter Forester och rör om. Tillsätt även PW Märkfärg- 50 ml till 20 liter vätska.

Åtgång och utrustning: Fältbehandling – Det räcker med vanlig ryggspruta. Vi rekommenderar följande munstycken: Uni Jet 6502 eller motsvarande. För att få god täckning på plantan krävs det ca 5 ml bruksvätska per planta. Då räcker 20 liter bruksvätska till ca 4 000 st plantor vid efterbehandling i fält.
I plantskola – Vid behandling av täckrot är åtgången ca 1,5.-3 ml per planta. Vid doppning av barrot är åtgången ca 10-12 ml bruksvätska per planta. Genom att använda Flexcoat + insekticid räcker det med en behandling. Resultatet blir en halvering av insekticidanvändningen- en vinst för både plånboken och miljön.

Kontakta oss gärna för mer information!

Rulla till toppen