Granbarkborre

Stoppa granbarkborren nu!

Populationen av granbarkborre påverkas av ett antal faktorer såsom mängd tillgängligt yngelmaterial, väder, antal granbarkborrar som kan svärma i vår samt effekter av motåtgärder. Några av dessa faktorer kan vi påverka.
Den primära bekämpningsmetoden är ”sök och plock” där man tar ut skadade träd och får då inte bara med sig potentiellt yngelmaterial utan även granbarkborrar som övervintrat under barken. Denna metod är effektiv men kan ibland behövas kompletteras med insekticidbehandlade fångstvirkesfällor.
Studier från det förra stora barkborreangreppet i södra Sverige, efter Gudrun och Per, visar på minskade angrepp med ca 30%, där insekticidbehandlat fångsvirke användes som ett komplement till sök och plockmetoden jämfört med områden där inget fångstvirke användes. Ladda ner studien.

Forester.
Idag finns det en godkänd insekticid som får användas för att behandla fångstvirkesfällor; Forester.
Forester är registrerad i klass 2L och kräver behörighet. Rekommenderad dos är 1,4%, dvs 1 liter Forester blandas i 70 liter vatten.
Åtgången av bruksvätska varierar med storleken på fällan men 2-5 liter/fälla är ett bra mått. En liter Forester räcker då till ca 15-35 fällor.
Behandling av fällor kräver inget godkännande men måste anmälas till kommunen senast 4 veckor innan sprutning. För FSC-certifierade fastigheter så krävs beviljad dispens.

Vältlapp för fångstvirkesfällor, granbarkborre
Fällan måste märkas med gul vältlapp.  Ladda ner vältlappen.

Fångsvirkesfällor – så här gör du!
Fångstfälla för granbarkborre
Fångstvirkesfällor görs av gran med en toppdiameter på minst 15 cm. Det är viktigt att barken sitter kvar. Avstånd till beståndskant bör vara 15-20 meter. Läggs de närmre så finns det en ökad risk för angrepp av träden närmast fällan. Lämpligt avstånd mellan fällorna är 25-30 meter.
Behandling av fångstvirkesfälla för granbarkborre
Fäst feromonet på fällan och spruta virket tills barken är mättad. Använd en vanlig ryggspruta.
Ett lågt tryck ger ett lugnt flöde med ”stora droppar”. Rekommenderat munstycke är 4003, 6503 eller liknande. Använd lämplig skyddsutrustning dvs skyddskläder, skyddshandskar och gummistövlar. Vid risk för inandning av sprutdimma rekommenderas att halvmask med partikelfilter P2 och gasfilter typ A används.
Ladda ner säkerhetsblad.

Rulla till toppen