Christer Löfgren

Vi söker säljare.

Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete i ett litet företag med en stark utveckling. Du tycker om att arbeta självständigt, är flexibel och trivs med kundkontakter och att göra affärer. Rådgivning till kunderna utgör en stor del av arbetet och det är därför viktigt att du är kommunikativ och trivs med långvariga kundrelationer.

Utöver det direkta säljarbetet omfattar arbetet deltagande på mässor, utbildning av entreprenörer och andra kundrelaterade aktiviteter. Arbetet innebär periodvis en hel del resor med övernattningar.

Lämplig bakgrund för tjänsten är jägmästar- eller skogsmästarutbildning, eller motsvarande utbildningsnivå. Du får gärna vara nyutexaminerad och boende i Götaland. Erfarenhet som exempelvis säljare inom skoglig verksamhet är meriterande.

Välkommen med din ansökan till: walde@interagroskog.se så snart som möjligt, dock senast den 30 augusti. Vi behandlar ansökningarna löpande.

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att ringa:
Carl Magnus Walde, tel 070-608 94 83 eller Pontus Svinhufvud, tel. 070-608 94 53.

Interagro Skog AB levererar preparat mot rotröta, viltskador och snytbaggeskador. Produkterna är huvudsakligen biologiska eller mekaniska. Våra kunder är skogsbolag, plantskolor och enskilda skogsägare. Våra produkter utvecklas alltid i samarbete med forskare och praktiker. Hela vårt sortiment är anpassat till olika certifieringsformer och övriga behov. Alla våra produkter tillverkas av ISO-certifierade anläggningar. Sedan 2010 är Interagro Skog AB medlem i FSC.
Läs mer om oss här på hemsidan.

Vi söker säljare. Läs mer »

Granbarkborre

Stoppa granbarkborren nu!

Populationen av granbarkborre påverkas av ett antal faktorer såsom mängd tillgängligt yngelmaterial, väder, antal granbarkborrar som kan svärma i vår samt effekter av motåtgärder. Några av dessa faktorer kan vi påverka.
Den primära bekämpningsmetoden är ”sök och plock” där man tar ut skadade träd och får då inte bara med sig potentiellt yngelmaterial utan även granbarkborrar som övervintrat under barken. Denna metod är effektiv men kan ibland behövas kompletteras med insekticidbehandlade fångstvirkesfällor.
Studier från det förra stora barkborreangreppet i södra Sverige, efter Gudrun och Per, visar på minskade angrepp med ca 30%, där insekticidbehandlat fångsvirke användes som ett komplement till sök och plockmetoden jämfört med områden där inget fångstvirke användes. Ladda ner studien.

Forester.
Idag finns det en godkänd insekticid som får användas för att behandla fångstvirkesfällor; Forester.
Forester är registrerad i klass 2L och kräver behörighet. Rekommenderad dos är 1,4%, dvs 1 liter Forester blandas i 70 liter vatten.
Åtgången av bruksvätska varierar med storleken på fällan men 2-5 liter/fälla är ett bra mått. En liter Forester räcker då till ca 15-35 fällor.
Behandling av fällor kräver inget godkännande men måste anmälas till kommunen senast 4 veckor innan sprutning. För FSC-certifierade fastigheter så krävs beviljad dispens.

Vältlapp för fångstvirkesfällor, granbarkborre
Fällan måste märkas med gul vältlapp.  Ladda ner vältlappen.

Fångsvirkesfällor – så här gör du!
Fångstfälla för granbarkborre
Fångstvirkesfällor görs av gran med en toppdiameter på minst 15 cm. Det är viktigt att barken sitter kvar. Avstånd till beståndskant bör vara 15-20 meter. Läggs de närmre så finns det en ökad risk för angrepp av träden närmast fällan. Lämpligt avstånd mellan fällorna är 25-30 meter.
Behandling av fångstvirkesfälla för granbarkborre
Fäst feromonet på fällan och spruta virket tills barken är mättad. Använd en vanlig ryggspruta.
Ett lågt tryck ger ett lugnt flöde med ”stora droppar”. Rekommenderat munstycke är 4003, 6503 eller liknande. Använd lämplig skyddsutrustning dvs skyddskläder, skyddshandskar och gummistövlar. Vid risk för inandning av sprutdimma rekommenderas att halvmask med partikelfilter P2 och gasfilter typ A används.
Ladda ner säkerhetsblad.

Stoppa granbarkborren nu! Läs mer »

GDPR

GDPR – Information om behandling av personuppgifter
Inter Agro Skog AB behandlar personuppgifter om dig som kund. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Ändamålet med behandlingen är att kunna uppfylla din önskan om att köpa våra produkter (kundavtal). Dina personuppgifter används därför i våra interna IT-system. De personuppgifter vi hanterar är främst kontaktuppgifter, tex. namn, e-postadress, telefonnummer, adress, roll etc. Vi anlitar externa distributörer för leverans av dina produkter. Därför lämnar vi vidare dina kontaktuppgifter till dessa distributörer.
Som kund har du rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig i våra system. Du har också rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.

Vid frågor kontakta:

Interagro Skog AB
Telefon: 046-53 200. info@interagroskog.se

GDPR Läs mer »

Rulla till toppen